ติดต่อ

บริษัทสำนักงานใหญ่

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลไร้ท์แอนด์โปรดักส์

7/270 หมุ่ 6 หมู่บ้านบ้านสวนพงษ์เพชร ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.43 (ถ.เลียบคลองประปา)
ต.บ้านใหญ่ อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี 11120

02-5750633-36 fax 02-9808599

โรงงาน

121 หมู่ 7 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

18120
036-269399,036-266041 fax 036-269400

email:surapong@interrice.net